​.למי שעדיין לא רשום לאתר ,(Sign up) "הוראות למילוי השדות בעמוד "הרשמה

  1. אם הכותרת של העמוד היא "Log in", יש ללחוץ על המלה "Sign up" בשורה האחרונה. הכותרת חייבת להיות "Sign up".

  2. להכניס את כתובת הדוא"ל בשורה הראשונה (email). חייבת להיות בצורה תקינה, ולהיות לא מוכרת באתר.

  3. להכניס סיסמה בשורה השניה (password). מספר האותיות וספרות וסימנים בסיסמה חייבת להיות בין 4 לבין 15. הסימנים המותרים הם    _ - ! @ # $ % ^ & *

  4. להכניס את הסיסמה שנית בשורה השלישית (retype password).

  5. ללחוץ על GO.

  6. אי אפשר להירשם, עם אותה כתובת דוא"ל, יותר מפעם אחת.

הוראות למילוי השדות בעמוד "כניסת חבר לאתר" (Log in), למי שרשום לאתר:

  1. אם הכותרת של העמוד היא "Sign up", יש ללחוץ על המלה "Log in" בשורה האחרונה. הכותרת חייבת להיות "Log in".

  2. להכניס את כתובת הדוא"ל בשורה הראשונה (email). חייבת להיות בצורה תקינה.

  3. להכניס את הסיסמה בשורה השניה (password).   (אם שכחת את הסיסמה, ללחוץ על ?Forgot password )

  4. ללחוץ על GO.

© כל הזכויות שמורות לעמותת מעלות יוסף.                 Proudly created with Wix.com                 התכתבות עם האתר לפי דאו"ל  beitzelcer.website@gmail.com