top of page

הועדה המשותפת לקהילות "בית זלצר" ו"אהבת ישראל" ברחובות, בניצוחם של יקי פרידמן (בתמונה) ו-יעקב גליק, המרכזים את המאגר הלאומי לתורמי מח עצם של "עזר מציון" בקהילותיהם, גאים לקבל את הבשורה המרגשת של "הצלת חיים" זו הפעם השניה, ברציפות. הבעת תודה לכל העוסקים במלאכה הקדושה הזו. יהי רצון שבזכות הצלת חיים זו, יזכו כל בית ישראל לבריאות טובה (צילום: יוסי שליט)

2019-09-08 18.14.56 Ezer Mitzion.jpg
bottom of page