top of page

נרשמים ע"י לחיצה על "הרשמה".

הרישום הסופי מתבצע אחרי אישור של נציג ההנהלה.

אין להירשם יותר מפעם אחת.

כניסה לאזור הזה מוגבלת לחברים הרשומים באתר.

 

למי שרשום באתר, יש לבצע "כניסת חבר לאתר".

bottom of page