הנהלת העמותה

 1. דוד יערי – יו"ר דברי תורה, אולם השמחות, שעוני שבת.

 2. משה וינברגר – עליות לתורה ובעלי תפילה.

 3. יצחק דוידוביץ – גיזבר

 4. דב רוחקס – תחזוקה

 5. צביקה פולק – סעודה שלישית וקניות

ניהול הגמ"ח

 1. צבי פולק

 2. יעקב הופמן

ועדת מעלית

 1. משה וינברגר

 2. דוד יערי

 3. יצחק וקנין

ועדת הביקורת

 1. טוביה הוליץ

 2. אריה לווינגר

 3. מאיר וייסהאוז

ועדת התרבות

 1. צביה זידובר

 2. שושי דקל

 3. יצחק וקנין